Vereinsmeisterschaften Fallscheibe BDS 2021

Ergebnisse

 

 

Wettkampf Fallscheibe - Kurzwaffe

 

Platz
Name Verein
Zeitnahme
K
urzwaffe 1
Zeitnahme
Kurzwaffe 2
Zeitnahme
Kurzwaffe 3
Zeitnahme
Kurzwaffe 4
Gesamt
Kurzwaffe
1
René Michel
SG Schmölln
28,01
22,87
28,56
27,62
107,06
2
Jens Vietze
PSG Gera
69,41
12,45
24,81
14,69
121,36
3
Martin Raps
PSG Gera
53,01
37,55
26,03
65,17
181,76
4
Dirk Wostal
PSG Gera
47,46
11,74
52,47
103,57
215,24
5
Roberto Richter
PSG Gera
54,78
62,78
53,70
52,89
224,15
6
Steve Voigt
PSG Gera
69,76
62,11
51,24
54,78
237,89
7
Matthias Spindler
PSG Gera
57,58
65,04
56,57
76,00
255,19
8
Harry Poley
PSG Gera
66,33
63,42
65,15
70,97
265,87
9
Stefan Meyer
SG Schmölln
60,58
37,84
65,56
110,00
273,98
10
Samuel Krug
PSG Gera
94,16
80,77
60,67
51,99
287,59
11
Dirk Kaschub
PSG Gera
99,89
98,49
80,00
100,00
378,38


Wettkampf Fallscheibe - Unterhebelgewehr

 

Platz
Name Verein
Zeitnahme
UH-Gewehr
1
Zeitnahme
UH-Gewehr 2
Zeitnahme
UH-Gewehr 3
Zeitnahme
UH-Gewehr 4

Gesamt
UH-Gewehr

1
Martin Raps
PSG Gera
15,48
12,31
8,53
16,87
53,19
2
Andreas Beyer
PSG Gera
21,70
11,45
12,74
13,44
59,33
3
René Michel
SG Schmölln
25,33
23,08
11,92
23,83
84,16
4
Dirk Wostal
PSG Gera
28,46
26,73
34,11
24,38
113,68
5
Matthias Spindler
PSG Gera
27,91
14,49
56,95
17,41
116,76
6
Samuel Krug
PSG Gera
47,78
33,96
20,99
16,94
119,67
7
Jens Vietze
PSG Gera
25,49
38,76
18,02
45,69
127,96
8
Harry Poley
PSG Gera
21,78
65,40
57,54
23,69
168,41
9
Thomas Lobert
PSG Gera
44,48
69,50
51,80
57,41
223,19

 

 

Wettkampf Fallscheibe - Halbautomat

 

Platz
Name Verein
Zeitnahme
Halbautomat
1
Zeitnahme
Halbautomat 2
Zeitnahme
Halbautomat 3
Zeitnahme
Halbautomat 4
Gesamt
Halbautomat
1
René Michel
SG Schmölln
8,75
6,58
7,91
5,67
28,91
2
Alexander Groß
PSG Gera
15,60
6,81
6,68
5,99
35,08
3
Martin Raps
PSG Gera
7,08
18,26
6,88
6,08
38,30
4
Steve Voigt
PSG Gera
4,99
30,20
7,85
9,57
52,61
5
Stefan Meyer
SG Schmölln
8,55
12,01
22,13
14,57
57,26
6
Wolfgang Raps
PSG Gera
16,60
17,56
12,58
13,05
59,79
7
Thomas Lobert
PSG Gera
49,91
41,23
31,74
31,73
154,61

 

Hartmut Straaß
Präsident PSG Gera e.V.

 

 

 

 

 

© PSG Gera e.V. seit 1660